Snøscooterimportørenes forening har sammen med Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) spurt ulike kandidater i ulike partier om hva de mener om noen enkle, viktige snøscooterpolitiske spørsmål.

Vi har satt opp en enkel oversikt over de ulike spørsmålene og svarene pr. valgkrets.

Grønn betyr at de er enige med våre utsagn, gult betyr at de ikke har noen mening og rødt betyr at de er uenige.
De kandidatene vi ikke har mottatt svar fra, etter å ha purret, er ført opp med grått som ubesvart.

Se din valgkrets i galleriet nedenfor og finn den kandidaten som støtter snøscooter!