Fra 1. juli 2018 er det gitt nye regler om fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift for snøscootere og ATV til bruk i reindriftsnæringen. Her er en «oppskrift» på hvordan et slik salg kan gjennomføres.

 

Dette notatet er ment som en kortfattet oppsummering av hvordan en går frem i praksis. Notatet er utført av Advokatfirma Lønnum DA på oppdrag for importørforeningen.

 

Engangsavgift

I 2018 blir avgiftsfastettelsen basert på manuell avgiftsfastsettelse. Skjema for søknad er imidlertid elektronisk.

 

Kjøper må søke Skatteetaten om at kjøretøyet skal omfattes av avgiftsfritaket. Deretter må kjøper registrere kjøretøyet ved trafikkstasjon under unntakskoden FUV (fri uten vrakpant).

 

Mer informasjon og lenke til søknaden (RF-1306) finner du her:

 

https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/importere/hvilke-avgifter-ma-du-betale/engangsavgift/fritak-og-reduksjon/reindrift/

 

Klikk på «søknad til Skatteetaten». Kjøper kan så bruke denne lenken for å logge seg direkte inn i egen portal hvor søknad kan leveres. Det kreves sikker innlogging (eks BankID). Velg riktig subjekt (reindriftsvirksomheten – slik at rette org.nr. kommer frem til vedkommende kjøper). Det må søkes om hvert enkelt kjøretøy.

 

I skjema foretas følgende valg:

Tema skal være Bil og andre kjøretøy.

Undertema skal være Engangsavgift.

 

Overskrift påføres:

Fritak for engangsavgift – beltemotorsykkel i reindriftsnæring.

 

Forslag til fritekst (her er det mange mulige varianter):

«Jeg driver reindriftsnæring og har hatt omsetning på mer enn 50.000 kroner siste 12 måneder. Jeg har fra tidligere X kjøretøy som er fritatt for engangsavgift etter bestemmelsene om fritak for engangsavgift for beltemotorsykler og ATV i reindriftsnæringen. Det søkes med dette om godkjenning slik at kjøretøy XXXXX fritas for engangsavgift.»

 

Når søknaden er godkjent kan kjøretøyet registreres ved trafikkstasjon under koden FUV.

 

MVA

Fradragsretten på MVA føres av den enkelte næringsutøver/kjøper på vanlig måte.