Endringer og nye løyper

Flere steder i landet har det åpnet flere scooterløyper, og flere følger etter. Snart åpner et 26 mil stort løypenett i Grane kommune. Grane kommune ligger i den sørlige delen av Helgeland i Nordland fylke og grenser til flere andre scooterkommuner.

Torgar Eggen som er Landbruks- og reindriftssjef i Grane kommune har i en artikkel i avisen Helgelendingen fortalt om scooteren i sin kommune og skrytt av brukerne og løypenettet i kommunen. Kommunen har nylig vedtatt flere endringer og nye løyper i kommunen til glede for alle som bruker løypene og naturen i kommunen.

Flere brukere og hensynsfull kjøring

Til avisen Helgelendingen skryter han av scooterfolket og forteller at det ikke bare er snøscootere som får glede av løypene.

«Mange går på ski i løypenettet. De forteller at de går på lengre turer enn før og at de går opp i fjellet. På løypenettet føler de seg trygge, og de forteller at scooterkjørere viser hensyn og kjører rolig forbi. Det synes vi er veldig positivt» sier Torger Eggen til Helgelendingen

Løypene åpner gradvis

Tidlig i januar er ikke alle løypene åpnet ennå, da man venter på klarsignal fra reindriftsnæringen før åpningen. Det tas gode hensyn til reindriftsnæringen før en åpning av løypene og under planleggingen av hvor løypene skal gå.

Nye løypekort

SIF erfarer at god organisering av løypene er viktig, og det er det i Grane kommune. Et nytt system for løypekort er på plass til 2022 sesongen og knyttes opp mot registreringsnummeret på snøscooteren. Det er mulig å kjøpe et interkommunalt løypekort slik at det også kan brukes i Hattfjelldal og Vefsn. Løpekort kan enkelt kjøpes digitalt på scooterlisens.no

Imponerende arbeid

Snøscooterklubbenes fellesråd og Snøsooterimportørenes forening er imponert over hva Grane kommune har fått til.

Erik Kirkvold i Snøscooterklubbens fellesråd, SKFR skryter av kommunen og klubben.

«Jeg er mektig imponert over hvordan regionen har klart å etablere et løypenett som knytter så mange kommuner sammen. Det gjør områdene meget attraktive for de som ønsker å oppleve mye Norsk natur fra snøscooteren uten lange transportetapper med bil og henger. Lignende må du til Sverige eller Finnmark for å finne, så veldig moro at muligheten nå også finnes midt i Norge»

Erik Kirkvold, Snøscooterklubbenes fellesråd