Folkemøte om snøscooterkjøring!

26. Oktober på Rica Hell Hotel i Stjørdal.

Les mer påwww.jatilscooter.com