NHO Reiseliv, Alpinanleggenes Landsforening og de norske snøscooterimportørene er glade for at regjeringen forenkler regelverket, slik at personer med norsk førerett og personer med svensk kompetansebevis kan kjøre snøscooter i begge land.

 

– Jeg er glad for å kunne fjerne et grensehinder, forenkle regelverket og gjøre det lettere for snøscooterkjørere i Norge og Sverige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som nå har undertegnet en avtale om grensekryssende snøscootertrafikk mellom Norge og Sverige.

 

Avtalen innebærer at personer med norsk førerett for snøscooter og personer med svensk kompetansebevis for snøscooter kan kjøre slike kjøretøy i begge land.

 

Mange fordeler
De norske snøscooterimportørene peker på at det forenklede regelverket har flere fordeler:

– SIF mener dette bidrar til at premissene blir enklere for mange snøscooterbrukere i begge land, spesielt de yngre som kjører på slike førerbevis. For importørene har dette ingen kommersiell interesse. Dette dreier seg om alminnelig høflighet. Det har vært pinlig at Sverige i mange år har tatt vel imot oss, mens de yngste svenskene til nå var sperret ute, sier SIF-sekretær Arve Lønnum.

 

Turistmuligheter
Han peker også på vekstmuligheter innen turistnæringen.

– Det åpner seg mange muligheter for turistnæringen i distriktene når flere svensker får muligheten til å kjøre snøscooter i Norge. Det hadde vært veldig fint for næringslivet i distrikts-Norge om vi fikk rettet litt på den sterke ubalansen i turismen mellom Norge og Sverige. Husk at det er bare 1/3 så mange svenske gjestedøgn i Norge, sammenliknet med antall norske gjestedøgn i Sverige.

 

Også NHO reiseliv er svært fornøyd med at regjeringen har fått på plass denne endringen:
– Alpinanleggene har en stor andel svenske ansatte, og nytteferdsel med snøskuter er en viktig del av jobben til ansatte i alpinanlegg. Ikke minst ivaretar det sikkerheten til de besøkende ved ulykker og skader i løypene. Det har tatt tid å få endret regelverket, men vi er glad for at Samferdselsdepartementet har lyttet til oss, og at saken er løst før vintersesongen starter, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

 

Også Alpinanleggenes Landsforening ønsker de enklere reglene velkommen:
– Alle som jobber i et alpinanlegg er godt kjent med behovet for å kunne forflytte seg på scooter. Det være seg i forbindelse med vedlikeholdsarbeid, merking og sikring av nedfarter og heiser, men også i forbindelse med arbeide i Skipatrulje, frakt av skadde eller utstyr. Flere av våre medlemmer har et stort antall svenske gjeste- og sesongarbeidere og vi er nå derfor svært glade for at regelverket er kommet i orden for denne sesongen, etter en forholdsvis lang prosess og dialog med Samferdselsdepartementet, skriver de på sin hjemmeside.

 

For å kunne kjøre med svensk førerett i Norge, sier avtalen dette:

Gjensidig anerkjennelse gjelder bare der innehaveren på ervervstidspunktet var fast bosatt i den staten hvor føreretten er utstedt, eller kan dokumentere studieopphold av minst seks måneders varighet i forbindelse med utstedelse.