SIF har sendt forslag til Statens vegvesen om endring i førerkortforskriften for unge scooterførere.

Unge førere under 18 år har kun lov til å kjøre snøscootere med et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,20 kW/kg. Det er en upraktisk norsk særregel.

Forskriften bør endres og oppjusteres til 0,35 kW/kg. Det vil forenkle det norske markedet, uten at det går utover sikkerheten til unge førere. 

En særnorsk regel er at førere av snøscooter under 18 år kun kan kjøre snøscootere med et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,20 kW/kg. Bransjen oppfatter regelen som veldig uhensiktsmessig, ettersom Norge er det eneste landet i verden med et slikt krav. Derfor blir det heller ikke laget modeller som passer for norske 16-åringer.

Bransjen ønsker en forskriftsendring, slik at unge førere kan kjøre snøscootere med et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,35 kW/kg. Det er ingen av disse snøscooterne som inviterer til farlig kjøring. De er laget for tur og arbeid.

Forslaget er viktig for unge i hele Norge og fremheves som et ledd i å øke utfoldelsesmuligheter og bolyst i distrikter som slier med at unge forlater bygdene. Forslaget kan også gjøre det lettere for de unge å få jobb, f.eks på det lokale skisenteret, med turisme eller å gjøre en jobb for det lokale løypelaget. Det er også mange mer urbane familier som gjennom en slik endring kan ta med seg hele familien på en tur i løypenettene som vi har fått noen av i Norge, og som det er svært gode erfaringer med.

Vi oppfordrer direktoratet til å sende på høring en slik enkel justering av forskriftene.

Kan kjøres av unge etter SIFs forslag

Kan ikke kjøres av unge etter SIFs forslag