I forbindelse med departementets arbeid med å etablere ny lovtekst for snøscooterkjøring, har SIF kommet med en rekke viktige innspill når det gjelder utformingen av selve lovteksten.

SIF støtter i hovedsak intensjonene i forslaget, men den lovtekniske modellen som er foreslått er uheldig, innebærer en uryddig saksbehandling, og skaper konflikter mellom to lover. Metodikken er tungvint pedagogisk og praktisk og har intet med forenkling å gjøre, som har vært et bredt politisk hovedmål.

Les SIF’s høringsuttalelse her.