Med stor skredfare i deler av landet, er det smart å sjekke skredvarsel på varsom.no før turen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har en egen webside for snøscooterbrukere, med gode råd om ferdsel i skredterreng og tips om hvor du kan finne kunnskap om snøskred.

Klikk her for å laste ned skredkortet.

De som ønsker å ha skredkort for snøscooter liggende fysisk, kan sende en epost til biblioteket@nve.no.

Mange kjører på løyve og dermed der det ikke er merket løype. Husk å lese skredvarslingen på varsom.no før turen.

Mange kjører på løyve og dermed der det ikke er merket løype. Husk å lese skredvarslingen på varsom.no før turen.

 

Websiden www.varsom.no er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt og Statens vegvesen. Her samles viktig informasjon omkring snøskred. Det er utarbeidet en egen side for snøscooterkjørere.

Klikk her for å komme til siden.

På siden finner du gode tips, video og informasjon til nedlastning for kurs, samt «Snøskredskolen». Det vil etter hvert også komme opplæringsfilmer om snøskred og kameratredning tilpasset snøscooterkjørere.

Varsom.no oppfordrer snøscooterbrukerne til å ta skredkurs som er den beste måten å lære mer om snøskred, skredterreng og skredfarevurdering.

Varsom.no har også egen isvarsling. Klikk her for å komme til denne.

Her er NVEs 10 beste råd for sikker ferdsel på snøscooter:

  1. Sjekk vær- og skredvarselet
  2. Legg en plan for turen og velg terreng basert på snøskredvarselet.
  3. Ha en plan B for tur. Dra heller på tur i slakere terreng.
  4. Påse at alle i gruppa har med skredsøker, spade og søkestang.
  5. Kjør en av gangen om dere skal ned eller opp en bratt side.
  6. Kjør også en av gangen om dere skal krysse skredterreng.
  7. Stans alltid i sikre områder hvor du ikke står i utløpssoner for snøskred.
  8. Ha oppmerksomhet til terrenget over deg når du kjører.
  9. Stans på trygge områder, og diskuter ruta videre for turen.
  10. Ser du andre som setter seg selv- eller andre i farlige situasjoner, ikke vær redd å si i fra.