SIF har gjennom mange år arbeidet for en endring i lovverket for snøscooterkjøring i Norge, slik at flere kommuner får muligheten til å lage trygge og gode snøscooterløyper. Et av hovedbudskapene til SIF har vært at løyper redder liv.

Klikk her for å se oppdatert oversikt over løyper i Norge.

Tidligere forsøk har vist at snøscooterbrukerne velger løyper fremfor ulovlig kjøring der de har muligheten til det. Løyper fører til mindre kjøring i sårbare områder og færre ulykker.

I 2015 kom gjennombruddet da kommunene som ønsket det selv fikk lov til å avgjøre om de vil etablere scooterløyper. Snøscooterløyper kan etableres der det blir gitt tillatelse fra grunneier. Kommunene selv kan regulere og tillate løyper akkurat som de kan med hus, hytter, industri, havner, veier og mye mer.

Svalbard, Finnmark og Nord-Troms har det største løypenettet. Flere kommuner i Norge har etablert løyper, og flere kommuner vil etablere løyper fremover.

SIF yter bistand til klubber som ønsker å etablere løyper – det er bare å ta kontakt.

Arbeidet drives gjennom et sekretariat som kan nås på epost al@adlo.no telefon 90 11 89 00. Sekretariatets adresse er:

Postadresse
SIF – Snøscooterimportørenes Forening
v/Arve Lønnum
Pb 2944 Solli
0230 Oslo