Snøscooteren er et helt uunnværlig arbeidsredskap både i næringsvirksomhet og i mange private sammenhenger. Den er et hjelpemiddel til et rikere friluftsliv, og for noen er den eneste alternativ for å nyte naturen.

Dessverre er misforståelsene, feiloppfatningene og mytene omkring scooterne mange og unyanserte. Mye av dette går direkte på miljø, og er som oftest framsatt av personer som ikke har kunnskap om snøscooteren eller moderne teknologi. Moderne snøscootere tilfredsstiller meget strenge krav til både utslipp og støy.

STØY

Moderne motorteknologi har bidratt til å redusere støynivået på snøscooteren dramatisk de siste årene. Betydelig mer støysvake 4-taktere og helt nye 2-taktere utgjør en stor forskjell fra tidligere.

De første scooterne (før 1969) hadde et svært høyt lydnivå – 102 dBA med full gass på 15 meters avstand. Allerede i slutten av 70-årene var lydnivået redusert til 78 dBA.  Teoretisk vil det med dagens 2-taktere ta 256 nyere scootere samtidig med full gass for å tilsvare en av de eldste scooterne.

Vanlig konversasjon på en meters avstand utendørs medfører ca. 70 dBA.  En moderne 2-takter måles til 73 dBA på 15 meters avstand i en hastighet på 25 km/t.  De nye 4-takts snøscooterene har et ennå lavere støynivå enn dette.

Støymålinger utført av SINTEF

 

Arve og SINTEF

SINTEF har publisert flere rapporter med støymålinger fra 2015 og 2016. Det er målinger både fra enkeltkjøretøy og fra kjøring i snøscooterløyper. De siste gir et meget realistisk bilde av hvordan støyen arter seg ved kjøring i terrenget. Dette er de mest omfattende støymålingene fra snøscooterløyper som har vært utført på området og resultatet er en støyveileder som kommunene og klubbene kan benytte ved etablering av nye løyper.

Klikk her for å lese «Rapport – Støy fra snøscooterløyper»

Klikk her for å lese «Rapport – Planlegging av snøscooterløyper»

TERRENG

En skiløper som står stille, øver et dobbelt så høyt trykk mot underlaget pr.cm2 som en scooter med fører.  Når skiløperen sparker fra, er trykket mot underlaget over 10 ganger så høyt som for scooteren.  Skisporet er borte når snøen forsvinner.  Det er også snøscootersporet, og vekstvilkårene er identiske med omliggende områder.

UTSLIPP

NOx-utslippet fra scootere er, etter Stortingsmelding 47 om reduksjon av nitrogenutslipp, beregnet å utgjøre mindre enn 0,009% av nitrogenavsetningene i Norge, spredt over store områder.  Utslipp av bly er ikke lenger noe problem etter at scooterene for noen år siden begynte å bruke blyfri bensin.

Høgskolen i Finnmark har gjort en forskningsrapport om turistutviklingen på Svalbard de siste 10 år. Svalbard er jo det stedet med størst scootertetthet i Norge. Man har blant annet sammenlignet de totale NOx utslippene fra snøscootere med utslipp fra flytrafikken over øya. Snøscooter står for 2,8 % av utslippene mens flytrafikken står for 97,2 %. Med andre ord er NOx utslippene fra fly over 30 ganger større enn fra snøscooter, selv på Svalbard.

SYNLIGHET

Hverken bransje eller brukere ønsker fri ferdsel med snøscootere. Begge parter arbeider aktivt for å få etablert et løypenett på egnede områder og få regulert fritidskjøringen inn i disse. Denne reguleringen må skje gjennom kommunalt selvstyre. Først da vil andre områder bli frie for ulovlig og sjenerende kjøring, noe prøvekommunen Hattfjelldal er et klart bevis for.

DYRELIV

Over hele verden er observasjonene de samme: Ville dyr lar seg ikke skremme av et kjøretøy med motoren i gang.  Du kan kjøre helt inntil uten at de reagerer.  Med bil eller scooter – løver i Afrika eller reinsdyr på vidda: et kjøretøy oppfattes ikke som en naturlig fiende.

Universitetet i Tromsø har foretatt en undersøkelse på Svalbard, betalt av Spitsbergen Kulkompani og Norsk Hydro A/S.  Konklusjonene er klinkende klar:  «Undersøkelsen kunne ikke på noen måte påvise at den eksisterende snøscootertrafikken reduserer det fysiske velvære hos reinsdyrene på Svalbard.»

Tidligere direktør for Yellowstone Nasjonalpark – Jack Anderson, uttaler:  «Elg, bison, ja selv dådyrkalver vek ikke unna, med mindre motoren ble stoppet og en person begynte å gå.  Så lenge du satt på maskinen med motoren i gang, brydde de seg ikke om deg.  Stoppet du maskinen og begynte å gå, ble det noe annet.»

ULYKKER

Scooterkjøring er ikke farlig.  Men, som ved all annen motorisert ferdsel, skjer det ulykker også med snøscooter. Det finnes ingen omfattende og pålitelig ulykkeundersøkelse her i landet. Observasjoner tyder imidlertid på at et fåtall som står for uvettig og ulovlig kjøring, bl.a. i alkoholpåvirket tilstand, er med på å gi inntrykk av at scooterkjøring er farlig.

Det er også godt dokumentert at løyper redder liv.

DEN MILJØSPARENDE SNØSCOOTEREN

Det amerikanske TV selskapet National Geographic skulle i 2003 lage en vinterreportasje fra moskusstammen i Trøndelag. Man søkte om å benytte en snøscooter for å reise inn å foreta filmingen. Søknaden ble avslått av Fylkesmannen. Filmteamet ble «reddet» av forsvaret som stilte stor bandvogn til disposisjon. Men på grunn av sikkerhetsregler kunne ikke beltevognen operere alene, det måtte være 2 stk i sammen.

2 store beltevogner i stedet for 1 liten snøscooter – om filmen ble reddet så ble i alle fall ikke miljøet det.

FOLKEHELSE

Det er ikke belegg for å påstå at de som kjører snøscooter er mindre aktive enn snøscooterbrukerne. I en fersk undersøkelse ved UiT Norges arktiske universitet

– Det er ikke belegg for å si at snøscooterkjøring fører til inaktivitet. De som er spurt er ikke mindre aktiv enn de som ikke kjører scooter, sa forsker Kolbjørn Rafoss til iFinnmark.no om noen av funnene de har gjort i den store undersøkelsen av finnmarkungdommens fritidsvaner.

SIKKERHET

SIF arbeider for sikkerheten for norske snøscooterbrukere. Statistikken viser at Norge har relativt mange ulykker sammenliknet med andre land. På tross av at Sverige har fire ganger så mange snøscootere som Norge, har vi like mange dødsulykker her i landet.

Et godt løypenett er den sikreste måten å redusere ulykkesrisikoen på. Det viser erfaringene fra Sverige hvor antall ulykker gikk ned da man etablerte flere løyper. Det aller viktigste sikkerhetstiltaket er derfor trygge og gode løyper, mener SIF.

Noen sikkerhetstips:

  • Hold deg i løypa
  • Bruk hjelm
  • Ha med utstyr (GPS, spade, ekstra klær)