Ingen, verken bransje eller brukere ønsker fri ferdsel med snøscootere. Begge parter arbeider aktivt for å få etablert et løypenett på egnede områder og få regulert fritidskjøringen inn i disse. Denne reguleringen må skje gjennom kommunalt selvstyre. Først da vil andre områder bli frie for ulovlig og sjenerende kjøring, noe prøvekommunen Hattfjelldal er et klart bevis for.