Miljødirektoratet overprøvde vedtatte støysoner for snøscooterløyper og definerte grensene ti ganger strengere enn politisk vedtatte krav. Det har skapt unødvendig store problemer for flere kommuner.

Flere kommuner har gitt opp å lage snøscooterløyper på grunn av en svært streng støyveileder utarbeidet av Miljødirektoratet. Men nå viser det seg at veilederen ikke følger verdiene som er politisk vedtatt av Klima- og Miljødepartementet, med bakgrunn i SINTEFs målinger og anbefalinger.

Feil verdier
– Miljødirektoratet hevder veilederen bygger på SINTEFS målinger og anbefalinger, men det er feil. Miljødirektoratets veileder om snøscooterstøy har innført helt andre verdier enn de som er politisk vedtatt av departementet. Det fører til at løyper må holdes 10 ganger lenger unna f.eks. bebyggelse og aktiviteter, enn det som følger av støyveilederen som brukes over alt ellers i slike saker, sier sekretær i SIF, Arve Lønnum.

– Alle kommuner og fylkesmenn har fulgt veilederen som er misvisende. En rekke kommuner har fått problemer med å lage løyper. Noen har gitt opp på grunn av de strenge kravene. Nå viser det seg at alt var basert på misforståelser, eller at noen bakveien smuglet inn mye, mye strengere krav enn det politisk vedtatte, sier Lønnum.

Må få konsekvenser
SIF har tatt opp saken med Stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen (FrP) fra Finnmark, som var saksordfører for friluftsmeldingen. Han reagerer sterkt på at miljødirektoratet har enten skjerpet eller misforstått SINTEFs målinger, slik at alle kommuner har måttet bruke hele 10 ganger strengere krav enn det er grunnlag for.

– Jeg vil ta dette opp med departementet og mener at dette må få konsekvenser for de ansvarlige. Det viktigste er nå, at fylkesmennene og kommunene får mer saklige tall å forholde seg til, og kan komme videre i sitt arbeid», sier Fredriksen, som iht tilbakemeldingen til SIF også vil be om bekreftelse fra departementet på at kravene straks blir endret til å stemme med SINTEFs henvisninger til Rundskriv T 1442 om støy i arealplanleggingen.

Forventer få konflikter
Snøscooterimportørene mener det nå er på tide å planlegge riktig. SINTEFs faktiske anbefalinger med basis i vedtatte regler må følges.

– Selv disse anbefalingene er egentlig for strenge, ettersom de baserer seg på eldre støymålinger med gamle modeller, ikke på scootere som SINTEF målte i 2015.  Det kommer stadig flere moderne scootere med lavere og lavere støynivå. Dette blir bedre og bedre, og konfliktene knyttet til løyper vil bli minimale fremover, sier SIFs sekretær, Arve Lønnum.

 

Kontakt:

Arve Lønnum, sekretær Snøscooterimportørenes Forening

Telefon: 90118900

Epost: aln@adlo.no

 

Jan-Henrik Fredriksen, stortingsrepresentant FrP

Telefon: 90171195

Epost: jan-henrik.fredriksen@stortinget.no