Kommunestyret i Narvik har nylig besluttet at snøscooterløyper skal bli et av satsningsområdene for kommunen fremover. Det kommer frem i den nye kommuneplanen som er vedtatt.

Vekst med snøscooter
Snøscooter vil trolig bidra til å skape vekst i Narvik regionen i årene fremover. Det slås fast i den nye kommuneplanen.

«Reiselivet skal utvikles videre (…) friluftsarealer må gjøres tilgjengelig for flere, blant annet ved å legge til rette for scooterløype.»

Fokus på aktivitet, friluft og reiseliv
Det har blitt lagt ned nøye og grundig arbeid i den nye kommuneplanen, og det er høyt fokus på at det skal være aktivitet, friluft og reiseliv skriver avisen lokalavisen Fremover i en artikkel om den nye kommuneplanen.

Stort snøscootermiljø
Dette bringer snøscooterløypene naturlig inn, og Narvik har lenge vært en motor for et engasjert og godt snøscootermiljø blant annet med debatten 30. august 2021 med stappfull i alle aldersgrupper.

Luke Sion Johansen var yngste deltaker på den snøscooterpolitiske debatten i fjor i Narvik i forkant av Stortingsvalget.
– En lærerik debatt. Jeg fant ut litt mer om hvem som jobber for saker jeg er opptatt av, sa Luke Sion Johansen etter debatten. Her avbildet med flott caps som han fikk i etterkant av debatten fra Snøscooterimportørenes forening, SIF

Stor ros til det lokale engasjementet i Narvik

– Det er mange som har stått på for å sikre at Narvik nå har valgt å legge inn i kommuneplanen at det skal satses på snøscooter, sier Erik Kirkvold som er leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Erik Kirkvold
Erik Kirkvold

– Ofoten Snøscooterforening med leder Atle Ivan Rishaug og Evenes Snøscooterforening med Hans-Erling Hanssen er eksempler på sentrale aktører lokalt som har vært aktive for å vise hva snøscooterinteressen kan medføre av positiv vekst, forteller Kirkvold.

Innspill fra Ofoten Snøscooterforening

Snøscooterpolitisk debatt i valgkampen i fjor
For et år siden samlet noen av landets viktigste snøscooterpolitikere seg til debatt i Narvik. Det var rett i forkant av stortingsvalget. Det var med å sette temaet positivt på agendaen, sier Erik Kirkvold.

Videre har en rekke av aktørene som deltok i TV-serien Sledheads på TV2 med Marlene Føre Franzen og Sondre Zachariassen i spissen vært aktive. Alle er støttet av Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR og Snøscooterimportørenes Forening, SIF, som blant annet har bidratt med å hente frem gode eksempler fra andre kommuner som har satset på snøscooterløyper.

Positivt for næringslivet
– Dette er veldig gledelig, sier Erik Kirkvold som er leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR. Når det legges til rette for godkjente løyper ser vi mange positive effekter for lokalsamfunnet, næringslivet og idretten. Reiselivet, hotell, matbutikker, restaurant og bensinstasjoner er blant de virksomheter som får en effekt av satsing på snøscooter.

Godt for sikker kjøring
– Vi ser også at godkjente løyper gir mindre ulykker. Videre utvises det stor respekt fra de som kjører snøscooter å følge godkjente løyper som blir utviklet i nært samarbeid mellom kommunene og snøscooterforeningene, forteller Erik Kirkvold i SKFR. Løpene kan også brukes av mange andre til ski, tur og hundekjøring som de gjør iblant annet Tydal og mange steder i Sverige.

Gratulerer til snøscooterinteressene i Narvik

Gratulerer til alle som her har gjort en kjempejobb i Narvik, sier Rune Norby som er leder av Snøscooterimportørenes Forening, og til daglig ansvarlig for Lynx og 3-hjuls motorsykkel, 3WV, i BRP