Avisa Østlendingen i Elverum har i dag skrevet en fin artikkel om forslaget til ny løype fra Løbergsmoen, videre til Trysil og Gravberget for en fin langtur på snøscooter. Løypene vil gå i allerede lagte kraftgater og krever derfor ingen naturinngrep.

Snøscooterledene gir gode rekreasjonsmuligheter for lokalbefolkningen og tilreisende samtidig som de bidrar til lokal aktivitet og næringsliv.

Forslaget for støtte av både Snøscooterimportørenes forening, Snøscooterklubbenes Fellesråd og fra flere politiske hold.

Les mer om forslaget på Reitwagen.no (trykk for link til artikkel)Ostlendingen