Klima- og miljødepartementet har ikke forholdt seg til Stortingets vedtak, når departementet har sendt ut høringsnotat om oppheving av avstandskrav for tillatelse til bruk av snøscooter for frakt av bagasje og utstyr til hytte.

Stortinget vedtok 5. mai år å oppheve avstandskravet på 2,5 kilometer, for frakt av bagasje og utstyr med snøscooter til hytte som ikke har brøytet vei. Stortinget vedtok at kommunene skal bestemme selv om og hvor det skal være avstandskrav for bruk av snøscooter.

«Da høringsnotatet ble lagt frem var det klart at det var flertall i Stortinget for å oppheve avstandskravet. Departementets oppdrag er å gjennomføre Stortingets vedtak. Det ville vært en fordel dersom departementet forholdt seg til Stortingets vedtak også ved utarbeidelse av et slikt høringsnotat,» skriver SIF i sitt høringssvar.

 

I høringsnotatet fra Klima- og miljødepartementet står det:

«Departementet mener på prinsipielt grunnlag at det er uheldig å foreslå nye endringer i bestemmelsen om tillatelser til å bruke snøskuter til hytte allerede nå».

 

Arve Lønnum, sekretær for snøscooterimportørene.

Arve Lønnum, sekretær for snøscooterimportørene.

– Dette er rett ut å si at departementet er uenig med Stortinget. Det kan naturligvis regjeringen være, men deres oppdrag er å gjennomføre Stortingets vedtak, ikke aktivt forsøke å undergrave det, sier sekretær i Snøscooterimportørenes Forening, Arve Lønnum.

 

– Det er kritikkverdig at departementet insisterer på at høringsinstansene skal foreslå begrensninger som ikke er i samsvar med Stortingets vedtak. Departementet flagger en svært klar uvilje mot innholdet i forslaget, og foreslår materielle begrensninger som i realiteten undergraver intensjonen i forslaget, sier Lønnum.