I Tydal kommune i Trøndelag ligger Vektarstua hotell som sammen med kommune og snøscooterklubben har lagt godt til rette for snøscooteren. Her kan man spasere rett fra hotellet og ut i ca 20 mil med godt preparerte og merkede scooterløyper som gir gode naturopplevelser. I Sverige og i andre kommuner som har satset som i Tydel har de opplevd veldig positive effekter for lokalt næringsliv og reiselivssektoren.

I tillegg til dette jobbes det i Tydal med en tilkobling til Selbu kommune i nord-vest for ytterligere 13,5 mil løyper. Da vil du som scooterfører kunne legge ut på lange turer med overnatting på flere steder langs løypene.

Snøsooterløyper, som blir utviklet av den lokale snøscooterklubben i godt samarbeid med grunneiere, legges på grus, traktor og skogsbilveier, i skog, over fjell, kraftgater og islagte vann. Løypene er nøye gjennomtenkt og lagt strategisk for å ha ikke påvirke naturen- kun gi tilgang til natur og opplevelsene for et bredere spekter av mennesker.

Snøsooteren er populær blant lokale og tilreisende. Den gir god fart i næringslivet samtidig som den er en trivelig sosial aktivitet. Tilbakemeldingene på sooterløypene er meget gode.  Snøscooterimportørenes forening har spurt politibetjent Terje Kalland i Politiet i Værnesregionen om han kan fortelle om deres erfaringer fra Tydal i Trøndelag. Politiet har gjennom sesongen gjennomført flere kontroller og Kalland oppsummerer det slik:

«Nå har vi vært her to dager i påsken, og vi er her en tur i dag. I dag er det veldig mye trafikk og ut ifra det vi ser er det kun kjøring i løypenettet, og det er fin kjøring. Folk som fisker på isen og bruker scooteren til det. Med veldig fin kjøring tenker jeg på fartsgrensen, folk har på seg hjelm og nødvendig sikkerhetsutstyr. Det ser ut til at folk koser seg i løypenettet!

I den grad vi har vært her og kontrollert, har vi bare positive erfaringer.»