Å kjøre snøscooter blir stadig mer populært viser registreringstatistikk over nye snøscootere og førerkortstatistikken til Statens vegvesen. Det registreres mange nye, moderne og miljøvennlig snøscootere og brukerne blir flere i næring og privat.

Som en del av den obligatoriske snøscooteropplæringen for alle som ønsker førerkort klasse S og ikke tok annen klasse før 1. juli 2026 er teoriprøven den avsluttende opplæringen på snøscooter etter gjennomført kurs hos godkjent kjøreskole. Fra 1 januar til 26. september 2023 er det utstedt hele 2774 nye førerkort på snøscooter og det er en viktig del av året som kommer når vintermånedene nå setter inn.

Tall for nye førerkort fra Statens Vegvesen.

2023

ANTALL FØRERKORT (1.1.23-26.9.23)BESTÅTT %
277494%

2022

ANTALL FØRERKORT (1.1.22-30.12.22)BESTÅTT %
335787%

2021

ANTALL FØRERKORT (1.1.21-30.12.21)BESTÅTT %
330786%

2020

ANTALL FØRERKORT (1.1.20-30.12.20)BESTÅTT %
222783%

Hva innebærer førerkortopplæringen på snøscooter når du allerede har førerkort eller trafikalt grunnkurs?

Obligatorisk grunnkurs:

Første del av snøscooteropplæringen er å ta et 3 timers obligatorisk grunnkurs hos en trafikkskole. Her skal du blant annet lære om motorferdsel i fjellet, bekledning under kjøring og hva du skal ha med av sikkerhetsutstyr på tur.

Når du har tatt grunnkurset, skal du gjennomføre 3 timer praktisk opplæring hos en trafikkskole. Du skal bli kjent med snøscooteren og bli bevisst på utfordringer ved bruk av snøscooter ved lave temperaturer og i ulike miljø. Du kommer blant annet til å lære grunnleggende kjøreteknikk, vedlikehold av snøscooteren og sikkerhetskontroll. Det avsluttes med en trinnvurdering før den trafikale delen.

På trinn 3 skal du gjennom 4 timer obligatorisk opplæring. Av dette er minst 3 timer egenkjøring i variert terreng. Du lærer:

  • Tilpasse kjøringen til terreng, føre og andre brukere av naturen (dyreliv, natur og miljø)
  • Forstå veltefaren i ulendt terreng og løssnø
  • Kjøre med passasjer og med opplastet tilhengerslede, og forstå hvilke utfordringer som er knyttet til det

Obligatorisk sikkerhetskurs i naturen

På trinn 4 skal du gjennomføre 7 timer sikkerhetskurs i naturen. Her skal du lære:

  • Å gjøre gode forberedelser før kjøring
  • Å ta gode valg under kjøring
  • Aktuelle nødtiltak og førstehjelp ved ulykke

Kurset begynner med 2 timer opplæring i å gjøre forberedelser før kjøring. Av de resterende 5 timene skal minst 3 timer være selvstendig sammenhengende kjøring i og utenfor løype, delvis med opplastet slede.

Avsluttende teoriprøve på trafikkstasjonen.

Les mer om veien til førerkortet her:

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/veien-til-forerkortet/snoscooter-s/