På Turistforeningens facebooksider er det en storm av utmeldinger og reaksjoner mot DNT’s ensporede debatt og Oslo-styrte agenda for å motarbeide norske kommuners ønske om lokal tilrettelegging av sikker og hensynsfull utnyttelse av naturområdene. En av de som tar til orde for en mer nyansert tilnærmelse er fylkesordfører i aust-agder, Bjørgulv Sverdrup Lund, som skriver:

 

“Stillhet er viktig for oss alle – når vi ønsker det. Og jeg kan forstå at for hun eller han som har valgt å bosette seg på Grünerløkka, med trikkeskinner utenfor døra, roping i gatene, blinkende trafikklys med pipeintervall for gående… ja, alle de lydene som inngår i, tilhører, definerer og særpreger en by – så er det viktig med stillhet.

Noen av oss har valgt å bosette oss i stillheten. Mulig det gir et mer nyansert syn på stillhet. Mulig at det er det som gir meg grunnlag for å undre – er det virkelig ikke plass til både stillhet og motorferdsel i regulerte løyper i Norge?

Jeg tør påstå at jeg går langt mer enn snittnordmannen uti naturen. Det være seg til fots, eller vinterstid på truger eller fjellski. Som regel sammen med våre to hunder. Ingen andre. Jeg møter faktisk ingen. Når jeg bakser og puster meg oppover herlige snøtunge vierlier, så hører jeg ingenting annet enn mitt eget hjerte som banker, herjer og slår for å drive en altfor stor innpakning til topps.

Inni nasjonalt villreinområde på Setesdal Austhei møter jeg mine naboer fra bygda jeg tilhører. Jeg ser ikke ivrige familier fra DNT, ikke miljøentusiaster fra Grünerløkka. Ikke engang humørfylte venndøler møter jeg! Så jeg kan ikke fri meg, hvor er dere? Alle dere 30.000 som har signert på oppropet mot at lokaldemokratiet skal bestemme om – og eventuelt hvor – skuterentusiastene skal få kjøre? For det blir ikke rekreasjonskjøring i nasjonalt villreinområde. Og det er stort, sammen med verneområdet dekker det nok over 70 % av min kommune. Rekreasjonsløypene blir i definerte områder avklart gjennom regional planprosess kalt Heiplanen.

De fleste av oss har vært i fly over vårt fantastiske land. Har dere tittet ned? Har dere tittet ned og tenkt; hvor er menneskene hen? Hvor er byene?

Selvsagt er bildet nyansert også på arealbruk. Men mitt poeng er at det er møtet mellom motorferdsel og turgåer som gir konflikt. Og det er når lokalt sjølstyre håndterer arealbruken og definerer hvor motorferdsel lovlig kan være, at vi løser denne konflikten. For det er nok areal til å løse dette – og jeg tror DNT også bør tenke seg om.

For selv om det er arealer til oss alle, så er ikke et vedlegg med 30.000 signeringer noe godt dokument å ta med seg til nye grunneiere for å etablere turløyper. Når jeg som grunneier leser oppropet fra DNT m.fl. mot regulert motorferdsel så slår det meg; nei, jeg tror ikke jeg vil ha noen turistløype over eiendommen min. Jeg vil heller ha ro og fred.

Denne type handlinger tjener verken stillheten, skigåere eller skuterentusiaster. Vi er tjent med å regulere løyper som hindrer konflikter mellom stillhet og motorferdsel! I Valle stiller kommunen med gratis kontorplass og store økonomiske bidrag for at Turistforeningen med tilhold i Kristiansand skal etablere en prosjektstilling for å utvikle aktiviteten i regionen.

I slike situasjoner er det viktig med respektfull dialog. Det er plass til både stillhet og motorferdsel. Vår nye miljøvernminister Tine Sundtoft vet det, og tar det lokale sjølstyret på alvor. Etter 8 år med rødgrønt styre hilser jeg det hjertelig velkommen. Det var på tide nå, Tine :)! “