I Dagsavisen 8. mai kan vi lese «Så mye mer støy kan det bli i fjellet». Informasjonen som formidles i artikkelen er feil, og er i beste fall tuftet på manglende kunnskaper om støy og snøscooter.

I mange år har hytteeiere i Norge lidd under et urimelig regelverk som hindrer dem i å bruke sin veiløse hytte om vinteren. Avstanden har vært mindre enn 2,5 km fra brøytet vei, og de som ikke er spreke nok eller ivrige nok til å tvinge storfamilien på ski inn i vår vakre vinternatur, har måttet la drømmene bli hjemme.

SIF, her ved sekretær Arve Lønnum (t.v.), har ved flere anledninger målt støy fra snøscootere.

SIF, her ved sekretær Arve Lønnum (t.v.), har ved flere anledninger målt støy fra snøscootere. SINTEF har målt støy i felt 6 dager mellom 2015 og 2017.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har vedtatt at det skal rettes opp i dette urimelige og urettferdige regelverket, slik at kommunene kan bestemme at det kan brukes snøscooter til de veiløse hytter, uten et rigid statlig avstandskrav.

Dagsavisen overdriver denne minimale endringen ved å skrive at «1,8 millioner nordmenn har førerkort på snøscooter. Fra 1. oktober blir det enklere å ta disse i bruk.». Ett er at så mange umulig kan få løyve av kommunen. Drøyt 1,7 millioner snøscootere mangler også for å komme til det tallet, om det var slik at alle med scooter kunne hente seg et løyve.

Dagsavisen skriver at den maksimale støygrensen for snøscooter er satt til 85 desibel, som påstås å være likt det høyeste tillatte gjennomsnittlige støynivå i arbeidslivet. I den grad industri overhode er relevant, vil tallet for industrien ikke være 85 dBA, men 130 dBC. Kravet til 85 dbA fra snøscooter er et maksimalnivå ved passering i løpet av noen få sekunder, mens kravet til industrien er et gjennomsnitt hele tiden, 8 timer om dagen 40 timer i uken. 130  dBC er maksnivået i industrien. 1 desibel og 1 desibel er altså pussig nok ikke det samme.

Også vegtrafikkens støynivåer er i all hovedsak knyttet til gjennomsnittlig lydnivå over mange timer. Snøscooterstøyen måles etter det støynivå som de 5 av 100 mest støyende snøscootere etterlater seg i løpet av 125 millisekunder, under passering i 50 km/t på 7,5 meter avstand. Det er så kort tid at vi ved målinger ikke klarer å lese det av manuelt på støymålerne eller høre det.

Hvis snøscooterstøy hadde vært målt på samme måte som vegtrafikk, ville støynivået for en normal scooterløype ligget på 30-35 dbA. Det er ikke så verst når en vet at normal bakgrunnsstøy når en vandrer i Nordmarka vil være 37 dbA.

Snøscooterstøyen er svært lav i forhold til all annen transport. Den er dessuten meget raskt avtagende med både avstand og fart. SINTEF har målt dette gjennom 6 dager i felten (2015 til 2017) og kan bekrefte at snøscooterne blir stillere og stillere og knapt kan høres på litt avstand. En moderne snøscooter som passerer på 25 m avstand i 50 km/t (det er fort på scooter), avgir et lavere støynivå enn man nyter som sjåfør i en Mercedes S-klasse i 80 km/t.

På snøscootersiden går det markant rett vei støy- og miljømessig. Selv om støykravene er strenge, overholdes de med mer og mer margin. Slik var det ikke før. Det er derfor forståelig at noen dårlige inntrykk sitter igjen hos noen. Beslutninger i dag kan ikke treffes på slike erindringer eller slike misforståelser som Dagsavisen bringer til torvs. Det forstår heldigvis Ap, Sp og FrP.

Av Arve Lønnum, sekretær Snøscooterimportørenes Forening (SIF)