På oppdrag fra Snøscooterimportørenes Forening og Snøscooterklubbenes Fellesråd oversendes til prøvekommuner og til aktuelle fylkesmannsembeter invitasjon til å delta i en konferanse om planlegging, etablering og drift av sikre og miljøvennlige snøscooterløyper. Programmet er blitt til etter utstrakt kontakt med norske og svenske myndigheter og organisasjoner. Tidligere sjef i trafikkpolitiet i Oslo, Jan Kristiansen og fylkesleder i Trygg Trafikk Finnmark, Ketil Nystrøm, vil være møteledere.

Det er viktig for oss å understreke at arrangørforeningene har tatt på seg jobben med å lage program, sende invitasjon, ordne det praktiske osv fordi det var vanskelig for andre berørte å organisere dette. Det er også laget et opplegg som gjøre det enkelt å betale konferanse og opphold under ett ved innenlands betaling.

Det er fra alle bidragsytere fra norsk og svenske side sett på som viktig at relevant informasjon kommer ut, nå som mange kommuner er i gang med planlegging av et løypenett med bestemmelser. For å understreke at dette ikke er noe propagandaseminar for importørene eller andre interesseorganisasjoner, er ingen slike satt opp som foredragsholdere, heller ikke importørene.

Vi vet at Miljødirektoratet sammen med Fylkesmennene også har et opplegg overfor kommunene, som startet i Nord Trøndelag. Seminaret vi nå inviterer til, tar opp noen av de samme temaene, men går bredere og dypere inn i det praktiske erfaringsgrunnlaget som vil komme til nytte, og tar opp flere temaer, herunder sikkerhet, økonomi, avtaler og drift. Ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal vil også holde innlegg om kommunens erfaringer, med råd og vink etter 13 år som prøvekommune.

Mye av materialet er ikke publisert ennå. F.eks vil Statens Vegvesen og Trygg Trafikk presentere konklusjonene så langt etter et omfattende arbeid disse arbeider med ad sikkerhet, god traseføring, god merking osv. Oss bekjent finnes det ikke andre arenaer der norske og svenske aktører kan møtes så bredt. Det blir dessuten mulighet til å se på den svenske modellen i praksis.

Vedlagte invitasjon og utkast til program går nå til prøvekommuner og fylkesmenn, men blir også sendt noen andre mulige interesserte innen forvaltningen, politikk og næringsliv. Det er sett på som aller viktigst at de som nå skal planlegge og godkjenne løyper, får relevant fersk informasjon om sikkerhet og miljø.

Vi vil sette stor pris på rask tilbakemelding. Vi har reservert hele Sälens Högfjällshotell, der fremtredende svenske representanter for myndighetene og relevante organisasjoner stiller opp for å dele sine erfaringer med broderfolket.

Last ned konferanseprogram og bestillingsinformasjon:

Program

Konferanseinformasjon