Etter en lang prosess med flere runder både i kommunen og hos fylkesmannen er nå den mye omtalte «byløypa» i Vadsø åpnet.

 

– Dette er et godt eksempel på en snøscooterløype som blir åpnet på tross av sterke misforståelser, som rådmannen og dens utreder Asplan Viak hadde, av rundskriv og såkalt veiledning fra Miljødirektoratet, sier sekretær for de norske snøscooterimportørene (SIF), Arve Lønnum.

 

Problemene med den nye løypen i Vadsø var misforståelser omkring snøscooter og støy.

– Rådmannen baserte sine vurderinger på bakgrunn av feil verdier og feil fakta i veilederen som direktoratet har utarbeidet. Men omsider fant lokale ildsjeler frem til riktig fakta omkring snøscooterstøy, og villeding ble omsider erstatte med veiledning, sier Lønnum.

 

SIF er glad for at denne saken endelig ble oppklart, og at resultatet ble slik det er nå – med en ny løype i Vadsø kommune.

 

Arve Lønnum, sekretær for snøscooterimportørene.

Arve Lønnum, sekretær for snøscooterimportørene.

– Entusiastiske lokale krefter klarte å rette opp i åpenbare misforståelser. De har arbeidet godt lokaldemokratisk i Vadsø og fått frem riktige opplysninger slik at kommunestyret fikk riktig beslutningsgrunnlag, både hva gjelder normer, retningslinjer og faktiske forhold, sier Lønnum.

 

Det var fire årsaker til at denne kommunen, som mange andre, fikk problemer: Støyretningslinkene fra departementet ble fra direktoratets side brukt feil i dets veileder. Feilen forplantet seg videre til rådgiver og planleggere. SINTEF oppklarte det hele og viste til at feilene førte til at avstandskrav for en scooterløype ikke var 1400 m, men 140 meter hvis rette normer ble fulgt. Kommunestyret ble fortalt at de ikke kunne gjøre vedtak om løype her – noe som også var feil. Glemt i saksfremlegget var også at det er mulig med virkemidler for å dempe støy. Det ble senere lagt inn.

 

– Det siste løste kommune enkelt med redusering av fartsgrensen. Den er satt til 30 km/t og betyr et ekstremt lavt støybilde rundt løypa, sier Lønnum.