Lurer du på hvordan du skal gå frem for å få førerkort på snøscooter og muligheten til å oppleve natur, friluftsliv eller ta en jobb som innebærer snøscooterkjøring? Vi har laget en enkel oversikt på hva du må gjennom. De ulike trinnene kan tas landet over, hos en godkjent skole. Se link til foreslåtte kjøreskoler som tilbyr opplæring i klasse S.

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Har du ikke førerkort fra før må du ta trafikalt grunnkurs. Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre må du ha trafikalt grunnkurs. Dette er basisopplæringen til alle førerkortklasser og kan tas hos alle godkjente kjøreskoler. Kurset er 17 timer og gir en grunnleggende forståelse i det å være fører. Aldersgrensen er 15 år.

Trinn 2 – Grunnleggende opplæring

Lær å handtere en snøscooter på en god måte. Dette trinnet innebærer kjøreteknisk opplæring og håndtering av snøscooteren. Du vil og få opplæring i trygg motorferdsel i fjellet, bekledning under kjøring, sikkerhetsutstyr samt lover og regler.

Videre i den praktisk opplæringen hos en trafikkskolen vil du bli bedre kjent med snøscooteren og bli bevisst på utfordringer ved bruk av snøscooter ved lave temperaturer og i ulike miljø. Du kommer å lære grunnleggende kjøreteknikk, vedlikehold av snøscooteren og sikkerhetskontroll.

Trinn 3 – Trafikal del

På trinn 3 skal du gjennom 4 timer obligatorisk opplæring. Av dette er minst 3 timer egenkjøring i variert terreng. Du lærer blant annet å

  • tilpasse kjøringen til terreng, føre og andre brukere av naturen (dyreliv, natur og miljø)
  • forstå veltefaren i ulendt terreng og løssnø
  • kjøre med passasjer og med opplastet tilhengerslede, og forstå hvilke utfordringer som er knyttet til det

Trinn 4 – Avsluttende praktisk opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte uten å forstyrre eller påføre naturen unødvendig skade.

På trinn 4 skal du gjennomføre 7 timer sikkerhetskurs i naturen. Her skal du lære:

  • å gjøre gode forberedelser før kjøring
  • å ta gode valg under kjøring
  • aktuelle nødtiltak og førstehjelp ved ulykke

Det vil være selvstendig sammenhengende kjøring i og utenfor løype, delvis med opplastet slede i denne delen av kurset.

Teoriprøve

Siste del av veien til snøscooterførerkort er en teoriprøve. Denne tas på en trafikkstasjon. Time kan bestilles på nett, og du må huske å søke om førerkort før du møter opp.

Nyttige lenker

Kjøreskoler, klasse S- Norges trafikkskoleforbund

https://ntsf.no/finn-trafikkskole#t=39&s=

Du kan ta snøscooter-lappen over hele landet

Veien til førerkortet på snøscooter (Statens Vegvesen)

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/veien-til-forerkortet/snoscooter-s/

Søk om førerkort, din side Statens Vegvesen

https://www.vegvesen.no/dinside/?goto=https%3A%2F%2Fwww.vegvesen.no%2Fdinside%2Fdittforerkort%2Fsok-om-forerkort%2F

Godkjente kjøreskoler, Statens Vegvesen

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/finn-godkjent-trafikkskole/

Oversikt over alle snøscooterløyper i Norge

https://www.snoscooterloyper.no/