Det er ikke sant at scooterløyper på fordrive skiluftsliv eller gå i sårbar natur. Slik gjør svenskene det.

I Sverige er det et omfattende løypenett for snøscooter. Det meste av dette er utenom snaufjell og går over myrer, vann, skogsbilveier, nedlagte jernbanespor, kraftgater, nær eller langs riksveier o.l. Nedenfor ser du noen eksempler fra Sälen som er en av Sveriges viktigste reiselivsdestinasjoner, også for skigåere på tur. Selv om det mest besøkte området er veldig lite i areal, unngås de fleste konflikter, og mange finner glede.

Her er noen eksempler på hvor der legger scooterløypene:

 

Scooterled langs riksveien over Sälenfjellene

Scooterled langs riksveien over Sälenfjellene

Scooterløypen som går øst-vest over Sälenfjellene følger riksveien

Scooterløypen som går øst-vest over Sälenfjellene følger riksveien

Her er egne hundeløyper, også de godt merket

Her er egne hundeløyper, også de godt merket

 

Denne leden går på østsiden av Sälenfjellene. Det er langt til nærmeste skiløype

Denne leden går på østsiden av Sälenfjellene. Det er langt til nærmeste skiløype

Her går scooterløypa nordover fra Sälen til Särna over myrene på nedsiden av Fulufjellet.

Her går scooterløypa nordover fra Sälen til Särna over myrene på nedsiden av Fulufjellet.

 

 

 

Sikret scooterløype over elv.

Sikret scooterløype over elv.

Nedlagt jernbanespor er scooterled gjennom hele Sälen

Nedlagt jernbanespor er scooterled gjennom hele Sälen

Her hår leden midt over et stort, regulert vann, Horrmunden

Her hår leden midt over et stort, regulert vann, Horrmunden

Her i kraftgate nedenfor/langs fjellet i ca 500 meters høyde, mens skiløypene er oppe på fjellet.

Her i kraftgate nedenfor/langs fjellet i ca 500 meters høyde, mens skiløypene er oppe på fjellet.