Statistikk 2008

Bestand, snøscootere i Norge

Totalmarked

Nyregistreringer pr. merke pr. år