I Sverige er det et omfattende løypenett for snøscooter. Det meste av dette er utenom snaufjell og går over myrer, vann, skogsbilveier, nedlagte jernbanespor, kraftgater, nær eller langs riksveier o.l. Nedenfor ser du noen eksempler fra Sälen som er en av Sveriges viktigste reiselivsdestinasjoner, også for skigåere på tur. Selv om det mest besøkte området er veldig lite i areal, unngås de fleste konflikter, og mange finner glede. Her er noen eksempler på hvor der legger scooterløypene:

 

Les mer og se flere eksempler.