Mange nordmenn kjører snøscooter i Sverige. Nå har den svenske importørforeningen (Snöfo) laget en brosjyre som forteller om det svenske regelverket for snøscooterkjøring.

Myr_løype

Snøscooterkjøring i Sverige er på mange måter veldig annerledes enn hjemme i Norge. Først og fremst er det betydelig flere løyper i Sverige. I tillegger det andre skilter som du bør kunne før du tar turen til nabolandet i øst.

Snofed skriver følgende om bakgrunnen for denne brosjyren:

«Vi vet at mange kommer over grensen fra Norge for å kjøre snøscooter i Sverige. Vi håper at dere respekterer reglene som gjelder i Sverige og i likhet med de fleste svenske snøscooterførere bidrar til en snøscooterferdsel som ikke skader eller forstyrrer mennesker, dyr, miljø og eiendom.»

Her er link direkte til snofed.se