«Segwayforbudet er opphevet. Effektavgiften for båter er fjernet. I dagens budsjett senker regjeringen avgiftene for motorsykler og snøscootere.
Blir det billigere å havne i 40-årskrisen nå?»

-Ha ha ha. Nei, det er ikke bare 40-åringer dette gjelder. Det er svært bra for å få byttet ut en gammel snøsccoterpark. De nye snøscooterene har blitt langt mer miljøvennlige enn før, ikke minst på støy, sier Arve Lønnum, som anslår at avgiftsletten for snøscootere vil gjøre dem mellom fem og 15.000 kroner billigere.

Les hele intervjuet med Arve Lønnum, sekretær i SIF på Dagens Næringslivs nettsider.