Engerdal får skryt av SNO for gode resultater, med svært lite regelbrudd og ingen anmeldte saker forrige sesong, i de nye snøscooterløypene.

Klikk her for å se video fra Engerdal.

I forbindelse med evaluering av løypene i Engerdal, oppsummerer klubben med at det ikke er noen anmeldte saker sesongen 2018/2019.

– Det er vi veldig fornøyde med. Det er et godt samhold mellom alle som både vedlikeholder og bruker løypene, sier Kristian Hanssen, leder i Engerdal Snøscooter Forening.

Og arbeidet Hanssen og hans sambygdinger har lagt ned blir lagt merke til. SNO gjennomførte 30 kontroller sesongen 2018/2019. Til sammen 264 kjørende på snøscooter ble kontrollert. Resultatet var altså ingen anmeldte saker.

SNO-skryt
– Kristian Hanssen har ledet arbeidet i Engerdal på en utmerket måte og klubben har gjort det som står i deres makt for å ordne opp der det har vært mulig og innenfor deres rekkevidde. Vi ser de samme gode resultatene flere steder som f.eks. Åsnes og Tydal der snøskuterklubbene er aktive og synlige i løypene. Det er sannsynligvis dette som er årsaken til de gode resultatene – at klubbene har synlig tilstedeværelse i løypene og reagerer ovenfor de som forårsaker regelbrudd. Internjustis kan ofte være mer effektiv enn de sanksjonsvirkemidlene staten har til rådighet, sier seniorrådgiver i SNO, tilsyn – innland, Erik Ydse.

 

Engerdal Snøscooter Klubb bruker mye ressurser på å sørge for at brukerne av løypene får den nødvendige informasjonen om lover og regler.

Engerdal Snøscooter Klubb bruker mye ressurser på å sørge for at brukerne av løypene får den nødvendige informasjonen om lover og regler.

Glad for tilbakemeldingen
Kristian Hanssen er naturlig nok glad for den positive tilbakemeldingen fra SNO. Sammen med de lokale ildsjelene i Engerdal legges det ned mye arbeid for å oppnå slike resultater.

– Dette viser at vi gjør ting riktig. For oss er det avgjørende å kunne samarbeide med kontrollmyndighetene og grunneiere. Dersom brukerne av løypene oppfører seg når de er på tur, så får vi beholde dem i mange år. Det er målet, sier Hanssen.

Ildsjelene i den lokale klubben slår raskt ned på uønsket adferd. Det skjer blant annet gjennom egen webside og sosiale medier. Og sanksjonene er kompromissløse; ser de noe uønsket ute i løypene, så plukkes løypeoblatene av den aktuelle scooteren.

– Vi har vært strenge i fremtoningen, men vi ser jo nå at vi har lykkes, sier han.

Hanssen forteller at det i stor grad er familiefolk som benytter seg av løypene. I tillegg viser løypekortstatistikken at det er mye folk utenbygdsfra som bruker løypene.

– Vi merker en generell økende positiv holdning til snøscooteren og løyper. Men alle må kjenne sitt ansvar. Bryter vi reglene, så kan løypene bli stengt.

Erik Kirkvold, leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, har følgende oppfordring: - Sett deg inn i og følg gjeldende lokalt regelverk. Ikke vær den som ødelegger for alle andre.

Erik Kirkvold, leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, har følgende oppfordring: – Sett deg inn i og følg gjeldende lokalt regelverk. Ikke vær den som ødelegger for alle andre.

Leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR), Erik Kirkvold er også glad for tilbakemeldingen fra SNO:

– Det er også vårt inntrykk, at der det er aktive klubber, så er det minimalt med problemer med løypene. Vår første oppfordring til snøscooterinteresserte, som ønsker løyper i sin kommune, er å etablere en snøscooterklubb/forening. Da har man en felles stemme opp mot kommunen og en seriøs aktør som kan organisere etablering og drift av løypenettet. Vi har samme erfaring som SNO, nemlig at internjustisen er et vel så godt virkemiddel som ekstern kontrollvirksomhet, sier Kirkvold.

Han kommer med følgende oppfordring til snøscooterbrukere over hele landet, nå når sesongen starter for alvor:

– Sett deg inn i og følg gjeldende lokalt regelverk. Ikke vær den som ødelegger for alle andre.

Holdes konfliktnivået med andre interesser nede, vil løypene forbli en mulighet for fantastiske naturopplevelser også i fremtiden.

Åsnes i Hedmark har også stor suksess med løyper. Klikk her for å se video fra løypene i Åsnes.