Arve Lønnum, sekretær i SIF, kommer med tilsvar til forvirrede forskere i en artikkel i Aftenposten.


Snøscooterfolket er vant med mange dystre spådommer og unøyaktige fremstillinger av fakta.

I Aftenposten 2. desember skriver Margrete Skår m/fl fra Norsk Institutt for naturforskning om flere snøscooterløyper at de «vil føre til mer ulovlig snøscooterkjøring».

Snøscooterfolket er vant med mange dystre spådommer og unøyaktige fremstillinger av fakta. Det blir en slags ny topp på kransekaken når Margrete Skår m/fl, som sto bak den offisielle evalueringen av forsøksordningen i 2005, i praksis demonstrerer store lesevansker ved tolking av sin egen rapport. Vi har sett flere artikler fra Skår m/fl som forsøker å omtale helt begrensede deler av rapporten de selv skrev. I den seneste artikkelen topper det seg når forskerne skriver fullstendig det motsatte av det de skrev i rapporten.

Uenige med seg selv

Vi er vant til på de fleste områder at forskere kan være uenige. Her er det forskere som er uenige med seg selv, og det er mindre vanlig. Det kan også være de har vansker med å lese sin egen rapport.

I rapporten som Skår nå fornekter, skrev hun allerede på side 4 noe grunnleggende om hovedmål 1:

«Omfanget av ulovlig kjøring er blitt redusert. Hovedårsaken til dette er at rekreasjonskjøring delvis er lovlig og at det i større grad enn tidligere er blitt kanalisert til løyper/faste kjøretraséer. Dette gjør at den opplevde støy og trafikkbelastningen i noen tilfelle er redusert. (F.eks kjøring i tettbebyggelse, kjøring på natta og kjøring i skiløyper).»

 

Les hele artikkelen her