Både politi og SNO melder om svært gode erfaringer ved de nye snøscooterløypene som er etablert de to siste sesongene.

 

Det er etablert snøscooterløyper blant annet ved Hemnes, Røyrvik, Lierne, Grane, Grong, Namsskogan, Åsnes, Rendalen og Tydal. Vi har tatt en ringerunde til de lokale lensmenn og SNO for å høste erfaringer etter at løypene ble etablert.

 

Ingen klager eller anmeldelser
Tilbakemeldingene fra både politiet og SNO – som i stor grad driver med oppsyn og kontroll i løypene – er utelukkende positive. Samtlige myndigheter vi har vært i kontakt med melder om positive erfaringer og ingen ulovlig kjøring. Det er heller ikke observert spor utenfor løypene.

 

Ingen kjøring utenfor løypene
I Åsnes i Hedmark er det SNO som har størst erfaring med bruken av de nye løypene. Erik Ydse, seniorrådgiver tilsyn i SNO, forteller at de til sammen har kontrollert 129 scootere sesongen 2015/16 og 2016/17.

– Vi har ikke funnet et eneste regelbrudd. Alle hadde hjelm, kjørte med riktig førerkort og det er ikke observert kjøring utenfor løypene, sier han.

 

– Under et evalueringsmøte med klubben og kommunen kunne vi konkludere med at det så langt har gått usedvanlig bra med de nye løypene, slår Erik Ydse fra SNO fast.

 

Ikke registrert uvettig kjøring
Også i løypene i Røyrvik, Grong og Namsskogan i Nord-Trøndelag er det svært gode erfaringer fra myndighetenes side.

– Under utførte kontroller har vi ikke registrert spor langt utenfor løypene eller uvettig kjøring. Det er heller ikke kommet inn klager fra folk som bor i området ved løypene. Mitt inntrykk er at det eksisterer en selvjustis blant de som bruker løypene, og at brukerne selv tar tak dersom de mistenker at det er fare for at ting kan skli ut, sier lensmann Birger Håpnes.

 

– Inntrykket er at det er familiefolk som bruker løypene. Vi har heller ikke noe inntrykk av fartsglade scooterførere som herjer i eller utenfor løypene, sier lensmannen.

 

Heller ikke lensmennene i Hemnes, Tydal og Rendalen har registrert noen lovbrudd eller mottatt klager etter at de nye løypene ble tatt i bruk sist vinter.

 

Klubbenes arbeid viktig
En annen av de med god erfaring er politiførstebetjent Joar Kløvjan ved lensmannskontoret i Lierne i Nord-Trøndelag.

– Det har ikke kommet inn anmeldelser eller klager etter at de nye løypene ble tatt i bruk i 2016. Vi har vært på befaringstur i løypa sammen med kommunen. Den lokale snøscooterklubben har gjort en kjempejobb med merking og rydding av løyper, sier politiførstebetjenten.