En sprek 84-åring i Trøndelag mener det må bli enklere å kjøre til hytta med snøscooter. Han oppfordrer dessuten alle til å ta hensyn til hverandre.

 

Det er Trønderbladet som forteller om den spreke 84-åringen som har kjørt snøscooter siden 1966. Johan Endalsvoll, som selv bor i Budal, mener det er unødvendig at hyttefolket skal måtte bruke kjørebok når de skal til hytta. Han vil at det skal bli enklere for de som benytter snøscooteren til slik nyttekjøring.

Endalsvoll mener også det er helt unødvendig at de samme hyttefolkene må søke om det samme løyvet år etter år.

– Når man har fått et løyve, så bør det vare. Man bør ikke trenge å fornye det, mener 84-åringen som ifølge Trønderbladet selv er klar til å kjøre med snøscooter til hytta i vinter.

I brevet til kommunen skriver han at det er helt uaktuelt å gå på ski de 10 kilometerne til hytta, på grunn av at helsa ikke er som den en gang var.

Endalsvoll understreker at alle må ta hensyn til hverandre.

– Avpass farten, og hjelp eventuelt medtrafikanter som har problemer. Det er ikke snakk om

fri scooterferdsel, men at det kan kjøres i bestemte traseer mellom parkering og hytte.

 

Slik lyder forslaget Johan Endalsvoll har sendt til politikerne i Midtre Gauldal kommune:

 • Søknad med beskrevne traseer og strekninger til ditt sted sendes kommunen. Dette
  betales det en engangsavgift for, for eksempel 500 kr. Du får et oblat som skal klistres
  på scooteren.
 • Oblatet har du livet ut. Du kjører så mange hyttekjøringsturer du vil, fra
  bilveg/parkeringsplass og til stedet ditt. Traseen kan være en setervei eller en egen
  snøscootertrase.
 • Skiløpere som ikke liker verken scootere eller scooterspor, kan gå utenfor sporet.
 • Åpne hytter i fjellet bør få 5 turer i sesongen.
 • Sesongen varer fra snøen kommer til og med 25. april.
 • De som ikke følger bestemmelsene blir straffet med et bestemt antall advarsler, før
  tillatelsen eventuelt inndras.