SIF har gjennom mange år arbeidet for en endring i lovverket for snøscooterkjøring i Norge, slik at flere kommuner får muligheten til å lage trygge og gode snøscooterløyper. Et av hovedbudskapene til SIF har vært at løyper redder liv.

SIF yter bistand til klubber som ønsker å etablere løyper – det er bare å ta kontakt.

Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) har vært en viktig aktør gjennom alle år, med å legge til rette for flere løyper. Klikk her for å komme til hjemmesiden til SKFR.

Tidligere forsøk har vist at snøscooterbrukerne velger løyper fremfor ulovlig kjøring der de har muligheten til det. Løyper fører til mindre kjøring i sårbare områder og færre ulykker.

I 2015 kom gjennombruddet da kommunene som ønsket det selv fikk lov til å avgjøre om de vil etablere scooterløyper. Snøscooterløyper kan etableres der det blir gitt tillatelse fra grunneier. Kommunene selv kan regulere og tillate løyper akkurat som de kan med hus, hytter, industri, havner, veier og mye mer.

Svalbard, Finnmark og Nord-Troms har det største løypenettet. Flere kommuner i Norge har etablert løyper, og flere kommuner vil etablere løyper fremover.

Løypeoversikt i Norge:

Klikk her for å se oppdatert oversikt over løyper i Norge. Da kommer du til websiden www.snoscooterløyper.no som drives av Frode E. Rydningen. Han oppdaterer siden med nye løyper som etableres i de ulike kommunene i Norge.

Måling støy SINTEF

Støymålinger utført av SINTEF

SINTEF har publisert ferske støymålinger fra snøscooterløyper. Dette er de mest omfattende støymålingene fra snøscooterløyper som har vært utført på området og resultatet er en støyveileder som kommunene og klubbene kan benytte ved etablering av nye løyper.

Klikk her for å lese «Rapport – Støy fra snøscooterløyper»

Klikk her for å lese «Rapport – Planlegging av snøscooterløyper»

Arbeidet drives gjennom et sekretariat som kan nås på:

Epost: al@adlo.no

Telefon 90 11 89 00.

Postadresse:

SIF – Snøscooterimportørenes Forening

c/o Advokatfirma Lønnum DA

Slemdalsveien 70 B

0370 Oslo