Scooterkjøring er ikke farlig.  Men, som ved all annen motorisert ferdsel, skjer det ulykker også med snøscooter.  Det finnes ingen omfattende og pålitelig ulykkesundersøkelse her i landet.  Observasjoner tyder imidlertid på at et fåtall som står for uvettig og ulovlig kjøring, bl.a. i alkoholpåvirket tilstand, er med på å gi inntrykk av at scooterkjøring er farlig.