NOx-utslippet fra scootere er, etter Stortingsmelding 47 om reduksjon av nitrogenutslipp, beregnet å utgjøre mindre enn 0,009% av nitrogenavsetningene i Norge, spredt over store områder.  Utslipp av bly er ikke lenger noe problem etter at scooterene for noen år siden begynte å bruke blyfri bensin.

Høyskolen i Finnmark har gjort en forskningsrapport om turistutviklingen på Svalbard de siste 10 år. Svalbard er jo det stedet med størst scootertetthet i Norge. Man har blant annet sammenlignet de totale NOx utslippene fra snøscootere med utslipp fra flytrafikken over øya. Snøscooter står for 2,8 % av utslippene mens flytrafikken står for 97,2 %. Med andre ord er NOx utslippene fra fly over 30 ganger større enn fra snøscooter, selv på Svalbard.