I NRK Dagsrevyen kunne man den 06.02.2013 se en reportasje om snøscooterkjøring på åpent vann. Her hadde journalisten funnet en som var villig til å eksponere seg selv og på den måten gi de uansvarlige snøscooterkjørerne et ansikt.

Brukerorganisasjoner jobber hardt for å få forståelse for at bruk av snøscooter har mange gode formål så som turisme, næring i utkantstrøk, fornøyelse og naturopplevelser for funksjonshemmede. Det er plass nok til at alle disse skal kunne dyrke sine interesser uten at det går på bekostning av allmennhetens naturopplevelser. Nettopp derfor har organisasjonene har nedlagt et stort og viktig arbeid for at scooterne skal få en arena hvor denne aktiviteten kan utøves uten at den er til sjenanse for de som vil nyte naturens uendelige ro. Det er synd at ikke alle snøscooterentusiaster forstår verdien av dette likesom det er synd at media er mer opptatt av disse spektakulære avvikerne enn den ansvarlige bruker.

Det kan lett skapes et inntrykk av at reportasjen gir et representativt bilde av snøscootersporten, det gjør den ikke. Vi ønsker med dette å gi et klart svar på den slags eksponering og har følgende oppfordring til de som bruker snøscooter: Hold dere på sporet og ikke ødelegg for oss andre enten det er snakk om næring/nyttekjøring eller fornøyelse. Legg hastighetskickene til baner slik alle andre motorsportsinteresserte utøvere gjør. Bidra på den måten til å gi det store flertall av brukere et rettferdig omdømme som gjør at vi blir oppfattet som en konstruktiv bidragsyter for bruk av naturen.