Fulufjellet hytteområde i Trysil utvides med 75 hytter. Utbygger Jan Erik Nordnes slår fast at kommunens ja til snøscooterløype er en sterk pådriver til realisering av nye tomter, og dermed økt aktivitet i området.

– Løypene vil heve verdien på både eksisterende hytter og nye tomer som legges ut, sier han.

Trysil kommune vedtok nylig at det sesongen 2017/2018 skal åpnes snøscooterløype i Ljørdalen. Området ligger helt øst i kommunen, inn mot den svenske grensen. Det er ikke avklart nøyaktig hvor denne løypen skal gå, men det arbeides for å få til løype fra Fulufjellet alpinsenter og nordover til Gördalen i Sverige, samt løype fra Fulufjellet og sørover til Støa.

May Bråtalien er daglig leder for Fulufjellet og Ljøratunet. Jan Erik Nordnes er utbygger og innehaver. De forteller at det i vinter legges ut 75 nye tomer i området. De nye snøscooterløypene får æren for at hyttefeltet nå realiseres.

– Snøscooterløypene som kommer gjør at vi tør å satse. Dette er noe folk ønsker og det er mange som har kontaktet oss allerede om disse tomtene. Det er ingen tvil om at tomtene her vil øke i verdi når det kommer scooterløyper, sier Jan Erik Nordnes og May Bråtalien.

Suser forbi
Frem til nå har turistnæringen på den norske siden av grensen måttet se på at nordmenn drar til Sverige for å kjøre snøscooter.

– Det har jo ikke vært noe særlig hyggelig å se norske snøscooterturister suse forbi oss og inn til Sverige for å legge igjen pengene der. Det har vært mye etterspørsel om snøscooter, og vi har arbeidet i mange år for å få løyper hit til Ljørdalen, sier de.

Løypesamarbeid med svenskene
De peker på at det skjer mye i regionen, blant annet ny stor flyplass som kommer på svensk side. Denne vil ta imot turister fra store deler av verden.

– Turistene ønsker et bredt tilbud – også snøscooterkjøring. Her vil vi være med og lage gode tilbud. Det er mulig å få til mye spennende dersom vi slår sammen løypene i Sverige, og det er stor interesse blant myndighetene i reiselivet når vi snakker om et internasjonalt samarbeid, sier de.

Roser scooterklubben
Jan Erik Nordnes forteller at det er den lokale snøscooterklubben som har stått bak arbeidet med å få til løyper.

– Klubben har gjort en kjempejobb. Nå kan vi planlegge for neste sesong. Det blir både snøscooterparkering og snøscooterutleie. Og de som frykter støy kan vi berolige. Løypene vil gå fra nederst ved alpinanlegget, og det blir ingen kjøring fra hyttene.

Vi skal også legge til rette for å skille langrennsløyper og snøscooterløyper. De som ønsker ro og stillhet skal også få det her i regionen, sier Nordnes.

NB: Også i Hattfjelldal har de gjort samme erfaring. Hytter som ligger i tilknytning til snøscooterløyper øker betydelig i pris. Her har det vært antydet økning på opp mot en millioner kroner.