Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og FrP er nå skrevet inn i finanskomiteens innstilling til Stortinget som ble avgitt i dag 08.12 20.

Avgiftene for snøscooter  blir som foreslått av regjeringen, men med den veldig viktige endring at avgiftene på kubikk på maskiner  under 500 ccm faller bort. Det betyr at snøscootere under 500 ccm får redusert avgift.

Også snøscootere over 500 ccm får lavere avgift. Når innslagspunktet økes fra 0 ccm til 500 ccm, får alle over 500 ccm samme lettelse i kroner, enten det er en 550 ccm eller 1050 ccm i motoren. Prosentuelt målt av avgiftene før og etter blir endringen høyere jo  mindre scooteren er.  Endringen er ned 2553 kroner i forhold til utgående satser for 2020 og ned 2643 kroner i forhold til regjeringens forslag Det er noe over 10 % avgiftslettelse i snitt.

Alle importørene skriver nå om prislistene sine Det er bare å glede seg til nyttår og takke dem som gjorde dette mulig. Sist var i 2015 da de samme partiene med Siv Jensen i spissen senket avgiftene med 30 %. Det reduserer avgiftsforskjellene mellom Norge og Sverige. Norske hytteeiere i Sverige har nå fått enda en grunn til å handle norsk. Da kan snøscooteren også bruks i begge landene.