Formannskapet i Melhus kommune har vedtatt å sende et løypeforslag for snøscooter ut på høring. Nå kan kommunen få et fantastisk løypenett, og sammenkobling til løypene i Selbu og Tydal.

 

Snøscooterentusiastene i Melhus har arbeidet i snart 20 år for å få løyper i kommunen. Nå kan de tålmodige sjelene endelig få lønn for strevet, etter å ha levert fra seg en konsekvensutredning. Det er nemlig flertall i kommunen for å lage nye løyper.

Scooterklubben i melhus har tegnet inn 11 løyper i kommunen. Nå skal disse ut på høring.

Scooterklubben i melhus har tegnet inn 11 løyper i kommunen. Nå skal disse ut på høring.

 

 

Nylig behandlet formannskapet i Melhus forslag til forskrift for rekreasjonsløype for snøscooter i kommunen. Det er Flå Snøscooterklubb som har laget dette forslaget. Kommunen er positive til nye løyper og sender nå et forslag ut på høring.

 

– Det er et bredt flertall for at vi støtter snøscooterløype i Flåmarka, og vi ønsker at den skal forlenges slik at den kan kobles sammen med snøscooterløypa i Selbu og Tydal, og med løypa i Midtre Gauldal når den kommer, sier ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) til Trønderbladet (reportasje bak betalingsmur).

 

Melhus kommune har hatt utfordringer med ulovlig kjøring med snøscooter de siste sesongene. Både kommunen og den lokale snøscooterklubben mener løyper kan virke forebyggende for den ulovlige kjøringen.

– Klubben tror at nye løyper vil redusere den ulovlige kjøringen, sier Robert Bjørgen, leder i den lokal snøscooterklubben.

Drømmen til den lokale snøscooterklubben er å knytte løypene sammen med nabokommunene. Det vil gi et fantastisk løypenett.

Drømmen til den lokale snøscooterklubben er å knytte løypene sammen med nabokommunene. Det vil gi et fantastisk løypenett (arkivfoto).

 

 

Bjørgen og entusiastene i Melhus har fått laget en konsekvensutredning for snøscooterløype i Flå og Lundamo, som har resultert i et konkret løypeforslag. Det er dette forslaget som blir nå lagt ut på høring.

– Klubben har arbeidet i mange år med å få til scooterløyper. Vi er veldig glade for flertallet i formannskapet, og håper vi skal få løyper på plass. Vi har trua på at dette blir en realitet, sier Bjørgen. Han hadde før formannskapsmøtet god tro på at det ville bli flertall.

– Ja, vi har hatt følere ute blant politikerne, så vi visste nok hvilken vei det gikk under formannskapsmøtet.

 

I konsekvensutredningen som klubben har utarbeidet er det tegnet inn 11 løyper. Disse henger sammen, og dermed kan det bli muligheter for mange flotte mil på scooteren i kommunen.

– Vi håper dessuten at vi kan koble oss opp mot løypenettet i Selbu, som er nabokommune. Da vil vi også på sikt kunne bruke løypene i Tydal. I tillegg jobbes det for tiden med løyper i en annen nabokommune, nemlig Midtre Gauldal. Dersom de også får etablert løyper, så blir det et fantastisk tilbud i regionen. Da tror vi det er få som ønsker å utfordre skjebnen med ulovlig kjøring, sier Robert Bjørgen.

 

– Klubben i Melhus har virkelig gjort en solid jobb. Det er gledelige at det er flertall for løyper. Nå håper vi at politikerne følger opp og legger til rette for snøscooterløyper, sier leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, Erik Kirkvold.