Jan Erik Nordnes utvider nå hyttefeltet i Ljørdalen i Trysil. Han opplever stor interesse for området etter at de nye snøscooterløypene kom, og mener de har bidratt til å gjøre området mer attraktivt.

Klikk her for å se video fra Trysil.

Flere kommuner i distrikt-Norge melder om økt optimisme og aktivitetsnivå i områdene der det er kommet nye snøscooterløyper. Det gjelder ikke minst Engerdal hvor utflyttede engerdøler vender tilbake til hjemkommunen. Snøscooterløyper bidrar til å gjøre det mer attraktivt å bo i Engerdal, sier flere vi har snakket med.

Klikk her for å se video om de positive ringvirkningene i Engerdal kommune.

I 2016 sa Trysil kommune ja til etablering av snøscooterløype i Ljørdalen, øst i kommunen, inne ved svenskegrensen. Da kunne hytteutvikler Jan Erik Nordnes melde at han ville utvide sitt område i Fulufjellet med 75 nye tomter.

Jan Erik Nordnes, Fulufjellet.

Jan Erik Nordnes, Fulufjellet.

 

– Snøscooterløypene som kommer gjør at vi tør å satse. Dette er noe folk ønsker og det er mange som har kontaktet oss allerede om disse tomtene. Det er ingen tvil om at tomtene her vil øke i verdi når det kommer scooterløyper, sa Nordnes i 2016.

Fire år senere er nesten hele dette feltet utsolgt, og Nordnes vil nå øke med ytterligere 75 tomer. Han mener fortsatt snøscooterløypa som ble etablert i Ljørdalen bidrar til å gjøre området mer attraktivt.

– Med snøscooterløyper har vi en fin kombinasjon med langrenn, alpint og snøscooter. Det trekker folk, sier Jan Erik Nordnes.

Han har også startet med utleie av snøscooter og snøscootersafari. Turistvolumet i regionen er i vekst. Etablering av ny flyplass, med direkteruter fra blant annet London, Stockholm, Malmö og København, gjør ikke området mindre attraktivt som reisemål.

Nordnes forteller at han kjører safari med Trysil-hotellenes gjester. Disse kommer fra blant annet Danmark, Russland, England og Sverige.

– Dette er et nytt marked som har åpnet seg. Vi kjører korte turer på ca to og en halv time. Det er langt nok for uerfarne scooterførere, sier han.

Dagens løype starter i Ljørdalen sentrum. Han håper det skal bli mulig å kjøre fra alpinanlegget. Det vil gi bedre kvalitet på safariturene.

– Vi opplever at kommunen er positiv, så jeg tror vi skal få til dette, sier han.

Det er i tillegg sendt inn søknad om ytterligere en løype i Trysil. Denne skal etter planen ligge vest i kommunen.

Nordnes forteller at det er mye scooterfolk som har kjøpt hyttetomt i feltet. De bruker løyper både på norsk og svensk side.

– I vinter kom det tidlig snø og vi fikk åpnet løypene allerede før jul. Det kan bli en lang sesong. Inntrykket mitt er at scooterløypene har fungert bra, sier Nordnes.